Global upscaling of permeability in heterogeneous reservoirs; The output least squares (OLS) method

Publikasjonsdetaljer

  • Journal: Transport in Porous Media, vol. 40, p. 115–143, 2000
  • Utgiver: Springer
  • Internasjonale standardnumre:
    • Trykt: 0169-3913
    • Elektronisk: 1573-1634