Vitenskapelig artikkel

Global upscaling of permeability in heterogeneous reservoirs; The output least squares (OLS) method

Holden, Lars; Nielsen, Bjørn Fredrik

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Transport in Porous Media, vol. 40, p. 115–143, 2000

Utgivere: Springer

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0169-3913
Elektronisk: 1573-1634