Styrket samarbeid mellom forskningsinstitutter, universiteter og høgskoler

 • Jostein Skurdal
 • Torbjørn Digernes
 • Lars Holden
 • Gry Agnete Alsos
 • Berit Hyllseth

Publikasjonsdetaljer

 • Journal: Forskningspolitikk, vol. 4, p. 20–21, 2010
 • Internasjonale standardnumre:
  • Trykt: 0333-0273
  • Elektronisk: 0805-8210