Rapport

Homogenization of absolute permeability

Holden, Lars; Høiberg, Jan; Lia, Oddvar

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/15/89

År: 1989