Rapport

Global Upscaling of Permeability in Two Heterogeneous Reservoirs

Holden, Lars; Nielsen, Bjørn Fredrik; Sannan, Sigurd

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/14/99

År: 1999