Rapport

A tensor estimator for homogenization of absolute permeability

Holden, Lars; Lia, Oddvar

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/19/91

År: 1991