Rapport

Sampling algorithms for Bayesian history matching

Holden, Lars; Skare, Øivind; Omre, Henning; Tjelmeland, Håkon

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/04/01

År: 2001