Vitenskapelig artikkel

An approach to combining parallel and cross-over trials with and without run-in periods using individual patient data

Tvete, Ingunn Fride; Olsen, Inge C; Fagerland, Morten; Meland, Nils; Aldrin, Magne; Smerud, Knut Terje; Holden, Lars

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Clinical Trials, vol. 9, p. 164–175–12, 2012

Utgivere: Sage Publications

Utgave: 2

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1740-7745
Elektronisk: 1740-7753

Lenker:
DOI: doi.org/10.1177/1740774511430714