SEQUENCE. Stochastic modelling of sequence stratigraphic bounding surfaces

  • Anne-Lise Hektoen
  • Lars Holden
  • Øivind Skare
  • Gro Synøve Hagen

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAND/10/94)
  • År: 1994
  • Utgave: SAND/10/94
  • Antall sider: 55