Rapport

SEQUENCE. Stochastic modelling of sequence stratigraphic bounding surfaces

Hektoen, Anne-Lise; Holden, Lars; Skare, Øivind; Hagen, Gro Synøve

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/10/94

År: 1994