Rapport

Test of the global permeability upscaling using streamlines

Holden, Lars; Nielsen, Bjørn Fredrik; Sannan, Sigurd

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/05/01

År: 2001