Rapport

HAVANA - fault modelling

Omre, Henning; Holden, Lars; Madsen, Rune Asgeir; Mostad, Petter F.; Munthe, Kristin Lucie

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/16/92

År: 1992