Vitenskapelig artikkel

Convergence of Markov Chains in the relative supremum norm

Holden, Lars

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Journal of Applied Probability, vol. 4 (37), lørdag 1. januar 2000

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 0021-9002
Elektronisk: 1475-6072