Vitenskapelig foredrag

Traffic forecasting models based on top down and bottum up procedures

Stordal, Kjell; Holden, Lars

Publikasjonsdetaljer

Arrangement: 11th International Teletraffic Congress (Kyoto)

Dato: 4. september 1985 –30. november 2023

År: 1985