• Spesifiser kategori

  • Prioritering

  • 1251 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Kasper Hancke; Anders Gjørwad Hagen; TA Johansen; J Garrett; Arnt Børre Salberg; et al. Drones for mapping benthic habitats and the SeaBee Infrastructure. 10.05.2023. Oral presentation. https://geohab.org/wp-content/uploads/2023/05/GeoHab2023_proceedings.pdf , 2023. Vitenskapelig foredrag

Odd Arne Rognli; Trygve S. Aamlid; Muath K Alsheikh; Helga Amdahl; Sigridur Dalmannsdottir; et al. Securing adaptation of timothy cultivars under climate change and during seed multiplication 2023. Vitenskapelig foredrag

Odd Arne Rognli; Akhil Reddy Pashapu; Mallikarjuna Rao Kovi; Marit Jørgensen; Sigridur Dalmannsdottir; et al. Genetiske endringer i nord-norske timoteisorter over tid og ved oppformering på ulike breddegrader 2023. Vitenskapelig foredrag

Agustin Arguello Scotti; Ingrid Aarnes; Christian Haug Eide; Jacob Skauvold; Ragnar Hauge; Modeling Shoreface Geometries of the Kenilworth Member, Blackhawk Formation, with the Geopard Algorithm 2023. Vitenskapelig foredrag

Agustin Arguello Scotti; Ingrid Aarnes; Jacob Skauvold; Ragnar Hauge; Christian Haug Eide; et al. Next generation reservoir modelling algortithms - Shallow marine environments 2023. Vitenskapelig foredrag

Arnt-Børre Salberg; Michael Christian Kampffmeyer; Trends in deep learning 2023. Vitenskapelig foredrag

Colleen Mortimer; Stefan Wunderle; Arnt-Børre Salberg; Carlo Marin; Snow ECV - Snow Cover Fraction 2023. Vitenskapelig foredrag

Arnt-Børre Salberg; Edward Fabian Meyer Bull; Alba Ordonez; Uncertainty in deep neural networks 2023. Vitenskapelig foredrag

Nils Olav Handegard; Leif Bildøy; Olav Brautaset; Tomasz Furmanek; Arne Johannes Holmin; et al. A story about data extraction and deep learning applied to fishery acoustic data 2023. Vitenskapelig foredrag

Olav Brautaset; Ingrid Utseth; Line Eikvil; Arnt-Børre Salberg; Nils Olav Handegard; Learning from weakly labelled marine acoustic data 2023. Vitenskapelig foredrag

Arnt-Børre Salberg; Izzie Yi Liu; Are Charles Jensen; Jarle Hamar Reksten; Joseph Landon Garrett; et al. SeaBee - Norwegian Infrastructure for Drone-based Research, Mapping and Monitoring in the Coastal Zone 2023. Vitenskapelig foredrag

Michael Christian Kampffmeyer; Learning from limited labelled data for medical image segmentation 2023. Vitenskapelig foredrag

Michael Christian Kampffmeyer; Self-Explainable Deep Learning 2023. Vitenskapelig foredrag

Michael Christian Kampffmeyer; UiT Machine Learning Group 2023. Vitenskapelig foredrag

Michael Christian Kampffmeyer; Deep Clustering 2023. Vitenskapelig foredrag

Michael Christian Kampffmeyer; Deep Multi-view Clustering 2023. Vitenskapelig foredrag

Michael Christian Kampffmeyer; Learning from limited labeled data for few-shot medical image segmentation (and beyond) 2023. Vitenskapelig foredrag

Ola Haug; Claudio Heinrich-Mertsching; Thordis Thorarinsdottir; Assessing risk of water damage to buildings under current and future climates 2023. Vitenskapelig foredrag