Rapport

GRUS-report: Outline of models and test plan

Omre, Henning; Egeland, Thore; Holden, Lars; Lia, Oddvar; Tjelmeland, Håkon; MacDonald, Alister; Hustad, Odd Steve

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/30/91

År: 1991