Forskningsetikk for oppdragsforskning

Publikasjonsdetaljer

Med den nye forskningsetikkloven (Lov om organisering av forskningsetisk arbeid) har forskningsinstitusjonene fått et tydeligere og mer konkret ansvar for håndtering av forskningsetiske spørsmål. Institusjonene har nå et lovfestet ansvar for å sikre at de ansatte har relevant forskningsetisk kompetanse, og institusjonene skal ha rutiner for å behandle forskningsetiske saker. Den enkelte forsker har ansvar for å gjennom-føre sin forskning i samsvar med anerkjente vitenskapelige og forskningsetiske normer.