Rapport

Forskningsetikk for oppdragsforskning

Holden, Lars; Fløtten, Tone

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: FAFO

Serie: Fafo-notat 2018:22

År: 2018

Lenker:
FULLTEKST: www.fafo.no/images/pub/2018/10287.pdf

Med den nye forskningsetikkloven (Lov om organisering av forskningsetisk arbeid) har forskningsinstitusjonene fått et tydeligere og mer konkret ansvar for håndtering av forskningsetiske spørsmål. Institusjonene har nå et lovfestet ansvar for å sikre at de ansatte har relevant forskningsetisk kompetanse, og institusjonene skal ha rutiner for å behandle forskningsetiske saker. Den enkelte forsker har ansvar for å gjennom-føre sin forskning i samsvar med anerkjente vitenskapelige og forskningsetiske normer.