Rapport   2003

Marshall, Clare; Frigessi, Arnoldo; Holden, Marit; Viljugrein, Hildegunn; Stenseth, Nils Christian; Holden, Lars; Ageyev, Vladimir; Klassovskiy, Nikolay

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Utgave:

994

Antall sider: 19

Internasjonale standardnumre:

Trykt: 82-539-0501-7