Rapport

Endringer i programsystem Stokastisk simulering av reservoar-karakteristika. Ver. 2.1

Halvorsen, Kjetil B.; Holden, Lars

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/16/89

År: 1989