Rapport

On the strict hyperbolicity of the Buckley-Leverett equations for three-phase flow in a porous medium

Holden, Lars

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/18/88

År: 1988