Rapport

FETTUCCINI condition on seismic data

Holden, Lars; Skare, Øivind

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/27/94

År: 1994