Rapport

A Numerical Method for First Order Nonlinear Scalar Hyperbolic Conservation Laws in one Dimension

Holden, Helge; Holden, Lars; Høegh-Krohn, Raphael

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Matematisk institutt, Universitetet i Oslo

Serie: Preprint, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo 12

År: 1986