Vitenskapelig foredrag

Optimizing reservoir performance under uncertainty with application to well location

Aanonsen, Sigurd Ivar; Eide, Alhild Lien; Holden, Lars; Aasen, Jan Ole

Publikasjonsdetaljer

Arrangement: 1995, SPE Annual Technical Conference and Exhibition (Dallas)

Dato: 1. oktober 1995 –30. november 2023

År: 1995

Arrangør: Society of Petroleum Engineers