A NxN class of systems of hyperbolic conservation laws

Publikasjonsdetaljer

  • Utgivere: Matematisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Serie: Preprint, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo (13)
  • År: 1986
  • Utgave: 13
  • Antall sider: 10