Rapport

A NxN class of systems of hyperbolic conservation laws

Holden, Lars; Høegh-Krohn, Raphael

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Matematisk institutt, Universitetet i Oslo

Serie: Preprint, Matematisk institutt, Universitetet i Oslo 13

År: 1986