Rapport

Scaling of lognormal permeability using simulations

Holden, Lars; Lia, Oddvar

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/21/91

År: 1991