Rapport

MOHERES - A program system for simulation of reservoir architecture and reservoir properties. Version 3.1

Clemetsen, Rolf; Georgsen, Frode; Hektoen, Anne-Lise; Holden, Lars; Lia, Oddvar; Tjelmeland, Håkon

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/09/93

År: 1993