Rapport

Effektiv permeabilitet for NJORD-feltet

Holden, Lars; Lia, Oddvar; Omre, Henning

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/19/89

År: 1989