Rapport

DECISION: Manual

Egeland, Thore; Hatlebakk, Einar; Holden, Lars; Larsen, Even Åby

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/09/92

År: 1992