ADMINISTRASJON

Administrasjonen består av administerende direktør og økonomi-og administrasjonssjef, og instituttets støtteavdelinger innen regnskap, IT, HR og kommunikasjon.