Rapport

A triangular model for three-phase flow

Holden, Lars; Tveito, Aslak

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/09/90

År: 1990