Rapport

Forsøksplanlegging for reservoarsimulering

Egeland, Thore; Halvorsen, Kjetil B.; Holden, Lars; Volden, Rolf

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/09/91

År: 1991