Rapport

Eksempler på reservoar modellering ved bruk av geostatistiske teknikker

Holden, Lars; Omre, Henning

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/05/84

År: 1984