Rapport

The Buckley-Leverett equation with spatially stochastic flux function

Holden, Lars

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/22/94

År: 1994