Rapport

The variability of the absolute permeability

Holden, Lars; Lia, Oddvar; Sølna, Knut

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/22/90

År: 1990