Lenking og kobling i Historisk befolkningsregister

Publikasjonsdetaljer

Historisk befolkningsregister, HBR, er et register over den norske befolkningen fra 1801 frem til Det sentrale folkeregisteret fra 1964. Det lages ved å lenke sammen personforekomster av samme person i folketellinger og kirkebøker og koble sammen nære familiemedlemmer.
Vi viser hvordan algoritmer brukes til å finne lenker og koblinger. Vi har funnet familierelasjoner i alle de nominative folketellingene, også der familiestilling ikke er beskrevet i folketellingen. Alle algoritmene baserer seg på likhet i navn, fødselsår, fødested, yrke, bosted og tilsvarende egenskaper hos familiemedlemmer. I tillegg sjekker vi at alle hendelsene gir et naturlig livsløp. Algoritmene må tilpasses de ulike kildene for å holde feilraten under en teoretisk målsetning på 1 % – noen fasit fins imidlertid ikke. Vi må for eksempel ha strengere kriterier for likhet i store kommuner som Oslo, enn i mindre kommuner og strengere i 1865-folketellingen enn i den mer nøyaktige 1891-folketellingen. Vi har funnet samme person i etterfølgende folketellinger på nasjonalt nivå ved å bruke sjeldne etternavn. Vi har også søkt etter lignende personforekomster i samme kommune og fylke i Digitalarkivet for alle personer i en av de nasjonale folketellingene.
Det er laget maskinelle lenker ved Registeringssentral for historiske data, UiT og Norsk Regnesentral. Ved nettstedet histreg.no er det også mulig å lage manuelle lenker. Vi viser utviklingen av bidragsytere, lenker og koblinger i databasen i den fireårige perioden til registeret.