Doktorgradsavhandling

Some problems related to conservation laws and front tracking

Holden, Lars

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Antall sider: 200

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 82-539-0324-3