Doktorgradsavhandling   1990

Holden, Lars

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Norsk Regnesentral

Antall sider: 200

Internasjonale standardnumre:

Trykt: 82-539-0324-3