Rapport

MOHERES - a program system for simulation of reservoir architecture and reservoir properties. Version 3.0

Clemetsen, Rolf; Georgsen, Frode; Hektoen, Anne-Lise; Holden, Lars; Tjelmeland, Håkon

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/12/92

År: 1992