Rapport

DECISION: Getting started

Egeland, Thore; Eide, Alfhild Lien; Hatlebakk, Einar; Holden, Lars; Larsen, Even Åby

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/10/92

År: 1992