HOMLIB. A library of routines for homogenization of absolute permeability

  • Arne Skorstad
  • Lars Holden
  • Oddvar Lia
  • Rune Madsen
  • Torgeir Rusten

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (SAND/16/94)
  • År: 1994
  • Utgave: SAND/16/94
  • Antall sider: 18