Rapport

HOMLIB. A library of routines for homogenization of absolute permeability

Skorstad, Arne; Holden, Lars; Lia, Oddvar; Madsen, Rune; Rusten, Torgeir

Publikasjonsdetaljer

Utgivere: Norsk Regnesentral

Serie: NR-notat SAND/16/94

År: 1994