Historisk befolkningsregister

  • Avdeling DART
  • Involverte fagområder IKT
  • Involverte bransjer Samfunn

Historisk befolkningsregister gir en oversikt over alle personer bosatt i Norge og deres bosteder fra 1800 og frem til Folkeregisteret starter i 1964. Prosjektet er unikt da det ikke finnes noe tilsvarende åpent register i andre land.

Vi knytter sammen informasjon om samme person og personer i nær familie slik at vi skal kunne følge befolkningen i en periode på over 200 år eller i 6-7 generasjoner. 

Det bygger på alle de transkriberte kildene i Digitalarkivet der de viktigste kildene er folketellinger og kirkebøker. Der kildene i Digitalarkivet gir grunnlag for å lengre tilbake, bruker vi denne muligheten. Det meste av lenkingen skjer maskinelt. I tillegg er det en dugnad hvor bidragsytere kan lenke sammen informasjon om avdøde personer og koble sammen familiemedlemmer som et folkeforskningsprosjekt. 

Det åpne registeret er tilgjengelig på nettsiden. Her er det mulig å få oversikt over den avdøde norske befolkningen og bidrag i dugnaden med å lenke sammen informasjon. De nyeste store åpne kildene er folketellingen 1920 og liste over døde i Norge 1951-2014. Nettstedet utvikles av Norsk Regnesentral, mens Arkivverket står for driften på lik linje med driften av Digitalarkivet. Det er også et lukket register med lenking av nålevende bruke av lukkede kilder som folketellingene 1930-1960. 

Prosjektet ønsker å komme i kontakt med: 

  • Forskere som vil bruke registeret til forskning innen historie, samfunnsvitenskap, medisin eller andre fag. 
  • Arkiveiere som vil knytte sitt arkiv til registeret for å øke verdien av sitt eget register og historisk befolkningsregister ved at vi kan dokumentere personer og steder enda bedre. 
  • Personer og historielag som vil bidra i dugnaden ved å lenke sammen samme person og familier i ulike kilder. Alle bidrag med registrert med bidragsyter og tidspunkt.  

 
Prosjektet gir alle personer som har levd i Norge siden 1800 et unikt personnummer. Prosjektet kan derfor betraktes som en forlengelse av Folkeregisteret fra 1964 som bestemmer personnummeret vi bruker i Norge. Prosjektet kan også sees på som et register over Digitalarkivet og andre arkiv ved at vi knytter sammen samme person og familie i folketelling, kirkebøker, emigrantprotokoller og andre kilder i kildene.

Prosjektet finansieres i hovedsak av Forskningsrådets infrastrukturprogram, fordi det er en svært viktig infrastruktur for forskning innen bl.a. historie, samfunnsvitenskap, medisin og geografi.   

Prosjektnavn: Historisk befolkningsregister

Partnere: Arkivverket, Folkehelseinstituttet, Statistisk sentralbyrå, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Oslo, Nasjonalbiblioteket

Periode: 2010 –

Finansiering: Arkivverket, Forskningsrådet, Mohnprisen

Nettside: histreg.no

Publikasjoner i prosjektet

Thorvaldsen, Gunnar; Holden, Lars. The Development of Microhistorical Databases in Norway A Historiography. Historical Life Course Studies (ISSN: 2352-6343). 13 pp.127-147. doi: 10.51964/hlcs14315. 2023.

Holden, Lars; Boudko, Svetlana; Thorvaldsen, Gunnar. Lenking og kobling i Historisk befolkningsregister. Heimen – Lokal og regional historie (ISSN 0017-9841). 57(3) pp 216-229. doi: 10.18261/issn1894-3195-2020-03-04. 2020. 

Thorvaldsen, Gunnar; Sommerseth, Hilde Leikny; Holden, Lars. Anvendelser av Norges historiske befolkningsregister. Heimen – Lokal og regional historie (ISSN 0017-9841). 57(3) pp 230-243. doi: 10.18261/issn.1894-3195-2020-03-05. 2020. 

Holden, Lars; Boudko, Svetlana. The Norwegian historic population register and migration. Journal of Migration History (ISSN 2351-9916). 4(2) pp 249-263. doi: 10.1163/23519924-00402002. 2018. 

Lars Holden, Gunnar Thorvaldsen  og Torkel Rønold Bråthen. Historisk befolkningsregister og DNF 1814, Heimen (ISSN 0017-9841). (49) s 399-414. 2012. 

Gunnar Thorvaldsen: Fra folketellinger og kirkebøker til norsk befolkningsregister. Heimen 2008 p. 341-359