IKT-forskningen ved NR har en nærmere 70 år lang historie med å gi verden banebrytende kunnskap og teknologier. Vi skaper innovasjon som fremmer utvikling av industri, forbedrer måtene våre å leve på, og som bringer oss nærmere et mer bærekraftig samfunn.

Vår tverrfaglige gruppe med internasjonalt anerkjente og entusiastiske forskere skaper leverandør- og teknologinøytrale, pragmatiske løsninger på moderne, globale utfordringer.

Vi formidler forskningsresultatene våre gjennom populærvitenskapelige og akademiske arenaer.

Vi bygger aktivt sterke partnerskap, allianser og initiativer som gjør det mulig å nå ambisiøse mål i fellesskap. Samarbeidene våre er drevet av smidig innovasjon, gjennom en portefølje av prosjekter finansiert av industrien, EU-kommisjonen, Norges forskningsråd og andre. Vi jobber tett med offentlig og privat sektor, nasjonalt og internasjonalt, innenfor områdene økonomi, helse, utdanning, energi og offentlig sektor.

Vi er stolte av å ofte bli invitert som forsknings- og innovasjonspartner til samarbeid med bedrifter og offentlig sektor om digital transformasjon.

Våre fagområder

 • Tilpasningsdyktig sikkerhet
 • Prediktiv analyse innen cybersikkerhet
 • Risikoanalyse og -håndtering
 • Datasikkerhet og personvern
 • Menneskelige faktorer i digital sikkerhet
 • ID-håndtering
 • Sosiale roboter 
 • Simuleringsbasert trening 
 • Modellbaserte og logiske metoder for å beskrive systemer og tjenester 
 • Kunstig intelligens og kunnskapsrepresentasjon for beslutningsstøtte og automatisert planlegging 
 • Langtidslagring av digital informasjon
 • Digitaliseringsvennlig regelverk

Aktuelle prosjekter