IKT-forskningen ved NR har en nærmere 70 år lang historie med å gi verden banebrytende kunnskap og teknologier. Vi skaper innovasjon som fremmer utvikling av industri, forbedrer måtene våre å leve på, og som bringer oss nærmere et mer bærekraftig samfunn.

Vår tverrfaglige gruppe med internasjonalt anerkjente og entusiastiske forskere skaper leverandør- og teknologinøytrale, pragmatiske løsninger på moderne, globale utfordringer.

Vi formidler forskningsresultatene våre gjennom populærvitenskapelige og akademiske arenaer.

Vi bygger aktivt sterke partnerskap, allianser og initiativer som gjør det mulig å nå ambisiøse mål i fellesskap. Samarbeidene våre er drevet av smidig innovasjon, gjennom en portefølje av prosjekter finansiert av industrien, EU-kommisjonen, Norges forskningsråd og andre. Vi jobber tett med offentlig og privat sektor, nasjonalt og internasjonalt, innenfor områdene økonomi, helse, utdanning, energi og offentlig sektor.

Vi er stolte av å ofte bli invitert som forsknings- og innovasjonspartner til samarbeid med bedrifter og offentlig sektor om digital transformasjon.

IKT Forskning har kompetanse innenfor disse fagfeltene

 • Risikostyring
 • Trusselintelligens
 • Sikkerhetsarkitekturer
 • Sikkerhetsbevissthet
 • Beredskap
 • Personvern
 • Universell utforming
 • Digital inkludering
 • Digital markedsføring
 • Digital innovasjon
 • Servicedesign
 • Domenespesifikk beslutningsstøtte
 • Kravsteknikk
 • Datavitenskap, virtualisering og analyse
 • Programvare- og bedriftsarkitekturer
 • Nye teknologier

Aktuelle prosjekter