Avdeling

DART

Vi forsker på teknologier og metoder som understøtter digital transformasjon av tjenester og produkter.

Digital transformasjon er en grunnleggende endring av hvordan virksomheter arbeider og hvilke tjenester de tilbyr, og som påvirker hele virksomheten – medarbeidere, prosesser og teknologi – inkludert brukeropplevelser. 

NRs kunnskap og erfaring er rettet mot å utnytte de teknologiske forutsetningene, utfordringene og mulighetene ved digitale produkter og tjenester, og samtidig forstå begrensninger og hvordan unngå uheldige konsekvenser. 

Vi jobber med:  

  • Sosiale roboter 
  • Simuleringsbasert trening 
  • Modellbaserte og logiske metoder for å beskrive systemer og tjenester 
  • Kunstig intelligens og kunnskapsrepresentasjon for beslutningsstøtte og automatisert planlegging 
  • Læringsteknologi, e-læring og lettlest informasjon 
  • E-helse 
  • Langtidslagring av digital informasjon

Aktuelle prosjekt

Digital transformasjon brukes i disse bransjene: