Avdeling

DART

Vi forsker på teknologier og metoder som understøtter digital transformasjon av tjenester og produkter hos virksomheter i privat og offentlig sektor. 

Digital transformasjon er en grunnleggende endring av hvordan virksomheter arbeider og hvilke tjenester de tilbyr, og som påvirker hele virksomheten – medarbeidere, prosesser og teknologi – inkludert brukeropplevelser. 

NRs kunnskap og erfaring er rettet mot å utnytte de teknologiske forutsetningene, utfordringene og mulighetene ved digitale produkter og tjenester, og samtidig forstå begrensninger og hvordan unngå uheldige konsekvenser. 

Vi jobber med:  

  • Simuleringsbasert trening 
  • Modellbaserte og logiske metoder for å beskrive systemer og tjenester 
  • Kunstig intelligens og kunnskapsrepresentasjon for beslutningsstøtte og automatisert planlegging 
  • Sosiale roboter 
  • Læringsteknologi, e-læring og lettlest informasjon 
  • E-helse 
  • Langtidslagring av digital informasjon

Aktuelle prosjekt

Digital transformasjon brukes i disse bransjene: