Digital transformasjon

 • Avdeling DART
 • Involverte fagområder IKT

Vi forsker på teknologier og metoder som understøtter digital transformasjon av tjenester og produkter.

Med digital transformasjon menes en grunnleggende endring av hvordan virksomheter arbeider og hvilke tjenester de tilbyr, og som påvirker hele virksomheten: medarbeidere, prosesser og teknologi, inkludert brukeropplevelser.  

NRs kunnskap og erfaring er rettet mot å utnytte de teknologiske forutsetningene, utfordringene og mulighetene ved digitale produkter og tjenester, og samtidig forstå begrensninger og hvordan unngå uheldige konsekvenser.  

Vår forskning og utvikling innen digital transformasjon leder til ny kunnskap og nye innsikter. Våre kunder bruker denne kunnskapen til innovasjon, dvs. til å lage nye produkter og tjenester eller til å forbedre de eksisterende. Bedre forståelse av selve produktet eller tjenesten medfører også bedre kunnskap om bruksområder, marked og målgrupper.  

Støtte til forskning- og utvikling (FoU)

Vi tilbyr: 

 • Gjennomføring av FoU-prosjekter 
 • FoU-ledelse og innovasjonsstøtte 
 • Utvikling av IKT-løsninger fra konsept til prototyp 
 • Teknisk rådgivning og assistanse 
 • Prosjektsøknader, anbud, råd om FoU-finansiering 
 • Planlegging og gjennomføring av brukerundersøkelser og brukerstudier 

Eksempler på bruk av vår forskning: 

Våre forskningsområder: 

 • Kunstig intelligens, kunnskapsrepresentasjon og automatisert planlegging 
 • Modellbaserte og logiske metoder for å beskrive systemer og tjenester 
 • Programmeringsspråk, domenespesifikke språk og virtuelle maskiner 
 • E-læring, læringsteknologi, uformell læring og lettlest informasjon 
 • E-helse og velferdsteknologi 
 • Brukerinteraksjon og samspill mellom prosesser og mennesker 

Aktuelle prosjekt