Langtidslagring av digital informasjon

Bevaring av digital informasjon over lang tid er en utfordring. Selv om det finnes varige lagringsmedia, som fotografisk film, gjenstår problemet med å tolke den lagrede informasjonen.

På en film kan man kombinere analoge beskrivelser, altså visuelle og dermed leselige tekster og diagrammer, med kodet digital informasjon. Etter hundrevis av år kan imidlertid formatene brukt til å representere og kode denne informasjonen ha blitt glemt, slik at det ikke er gjørbart å kjøre lagret kildekode. 

Sammen med våre partnere har NR utviklet en løsning basert på en veldig enkel abstrakt maskin, teknologinøytrale beskrivelser av maskinen, bevart i analog form ment for fremtidige programmerere og matematikere, samt en C-kompilator for denne maskinen. Vårt verktøysett støtter for tiden lagring og gjenfinning av data i formatene JPEG, TIFF og PDF/A, men andre formater kan enkelt legges til ved å tilpasse eksisterende C-programmer for å behandle disse formatene. Binærfiler for den abstrakte maskinen bevares sammen med den digitale informasjonen og maskinbeskrivelene, slik at fremtidige generasjoner kan dekode og presentere informasjonen ved ganske enkelt å implementere maskinen og kjøre den på binærfilene. 

Andre kilder:

Immortal virtual machine, funded by Eureka EUROSTARS 2019-2021. Kode på GitHub 

Artikkel i journalen IEEE Access 

Involverte bransjer: