Publikasjoner:

54 treff i publikasjoner

Publikasjon

År

Kategori

2012

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2012

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2012

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2012

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2009

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2009

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2007

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

2006

Rapport

2005

Vitenskapelig antologi/Konferanseserie