Vitenskapelig antologi/Konferanseserie   2005

Malenfant, Jacques; Østvold, Bjarte M.

Publikasjonsdetaljer

Utgiver:

Springer

Utgave:

3344

Antall sider: 215

Internasjonale standardnumre:

Trykt: 3-540-23988-X