Det viktige personvernet

Dette prosjektet tar sikte på å utdanne nye generasjoners forskere som skal definere, undersøke og utvikle løsninger for effektiv beskyttelse av personvern i fremtidens digitaliserte samfunn.

Doktorgradsstipendiatene i PriMa skal arbeide med å analysere personvernrisikoer som stammer fra digitaliseringen av samfunnet, undersøke hvordan man kan beskytte personvernet under slike risikoer, og videre vurdere virkningene av foreslåtte personvernløsninger. 

NRs to doktorgradsstipendiater skal jobbe med følgende tema:

  • Identitetsstyring i skyen, som innebærer at kun autoriserte brukere har tilgang: personvern, sikkerhet og brukeropplevelse under autentisering mot tjenester, og
  • Identifisering av personvernproblemer i programvare.

Begge stipendiatene skal ha to opphold på fire måneder utenfor NR, fortrinnsvis hos en av de akademiske partnerne og hos et partnerfirma. I tillegg vil NR motta besøk fra to stipendiater fra andre akademiske partnere i prosjektet. 

Prosjekt: PriMa

Partner: EU

Periode: 2020-2023

Finansiering: Horizon 2020

Ekstern side for prosjektet:

https://www.prima-itn.eu