Bedre prisvurdering av boliger

Eiendomsbransjen er den største aktivaklassen i Norge. Bare i 2020 ble det solgt 125 000 boliger som representerte nesten 500 milliarder kroner i transaksjonsverdi. Likevel, mens det er et økende antall bransjer som digitaliserer og automatiserer prosesser, har eiendomsbransjen forblitt uendret. 

For å løse dette har Solgt.no lansert en Instant Buyer (eller iBuyer) tjeneste, der selskapet kjøper boligeiendommer direkte fra private selgere, for på sikt å selge dem videre med likviditet, redusert risiko og bekvemmelighet til kunden. Et kritisk aspekt ved prosessen er rettidig og presis verdsettelse da en underprising vil redusere sjansen for et lønnsomt kjøp, mens en overprising vil redusere fortjenesten (eller potensielt pådra seg tap). 

NRs rolle i prosjektet er å forske frem bedre verktøy for beslutningstøtte, slik at ekspertene i Solgt.no kan arbeide mer nøyaktig og redusere tidsbruken. 

Dette verktøyet skal gi oppgaver relevant informasjon under bruk, og la ekspertene inspisere, modifisere og overstyre den automatiserte logikken i systemet hvis det er nødvendig.

Navn: Beslutningsstøttesystem for eksperter ved verdiestimering av boliger

Partner: Solgt.no AS (prosjekteier), NR, NTNU Handelshøyskolen, Virdi AS, Nordr Norge AS, Anders Opsahl Eiendomsdrift AS)

Periode: 2022 – 2024

Finansiering: NFR