Avdeling

DART

Involverte Bransjer:

Samfunn

Eiendomsbransjen er den største aktivaklassen i Norge. Bare i 2020 ble det solgt 125 000 boliger som representerte nesten 500 milliarder kroner i transaksjonsverdi. Likevel, mens det er et økende antall bransjer som digitaliserer og automatiserer prosesser, har eiendomsbransjen forblitt uendret.

For å løse dette har Solgt.no lansert en Instant Buyer (eller iBuyer) tjeneste, der selskapet kjøper boligeiendommer direkte fra private selgere, for på sikt å selge dem videre med likviditet, redusert risiko og bekvemmelighet til kunden. Et kritisk aspekt ved prosessen er rettidig og presis verdsettelse da en underprising vil redusere sjansen for et lønnsomt kjøp, mens en overprising vil redusere fortjenesten (eller potensielt pådra seg tap).

I dette prosjektet bruker vi digitalisering og kunstig intelligens til å utvikle et beslutningsstøtteverktøy for profesjonell eiendomsprisestimering. Denne koblingen vil øke nøyaktigheten på verdiestimat, støtte eksperters vurderingsprosesser, og forbedre renovering av boliger.  

Målet med prosjektet er å:

  • Øke nøyaktigheten og redusere tidsbruken på å estimere salgsprisen til en bolig.
  • Bestemme prisbidragene av en boligs fasiliteter (som etasje, størrelse, parkering, planløsning).
  • Avgjøre hvordan prisen på en bolig kan økes gjennom oppussing eller utbedringer.  

Beslutningsstøtteverktøyet vil designes ved å bruke eksperters tidligere prisvurderinger av boliger, samt digitalisering av ny data som prosjektet vil frembringe slik som plantegninger og landskapsdata.

Ekspertkunnskapen vil bli kombinert med statistiske data fra store datasett av tidligere transaksjoner. For å muliggjøre denne sammenstillingen vil beslutningsstøtteverktøyet gi oppgaverelevant informasjon når det brukes og la operatører inspisere, modifisere, og hvis nødvendig, overstyre automatisert beslutningslogikk i systemet. Dette vil forbedre gyldighetsområdet for verdivurderinger samt gi tidsbesparelser og øke nøyaktighet. 

Navn: Beslutningsstøttesystem for eksperter ved verdiestimering av boliger

Partner: Solgt.no AS (prosjekteier), NR, NTNU Handelshøyskolen, Virdi AS, Nordr Norge AS, Anders Opsahl Eiendomsdrift AS)

Periode: 2022 – 2024

Finansiering: NFR