R2030: Digitaliseringsvennlig regelverk. Metoder for regelverksforenkling, med eksempler fra bruksforskriften

Publikasjonsdetaljer

  • Utgiver: Norsk Regnesentral
  • Serie: NR-notat (DART/07/23)
  • År: 2023
  • Utgave: DART/07/23
  • Antall sider: 48