Seniorforsker

Audun Stolpe

Prosjekter

  • IKT
  • Digital transformasjon
  • Digital sikkerhet

Forbedret simuleringsverktøy

  • Digital transformasjon
  • Datasikkerhet og personvern

AI-drevet cybersikkerhetstrening

Digitaliseringsvennlig regelverk ser på forskrift om bruk av kjøretøy (Bruksforskriften)
  • IKT
  • Digital transformasjon

Digitaliseringsvennlig regelverk

Publikasjoner

  • 21 publikasjoner funnet
  • Utgiver

Thor O. Kristoffersen; Ivar Rummelhoff; Audun Stolpe; Bjarte M. Østvold; Regelverk, digitalisering og automatisering 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Audun Stolpe; Thor O. Kristoffersen; Bjarte M. Østvold; R2030: Digitaliseringsvennlig regelverk. Metoder for regelverksforenkling, med eksempler fra bruksforskriften 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Thor O. Kristoffersen; Audun Stolpe; Bjarte M. Østvold; Sustainability: Regulation, processes, and technology 2023. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Audun Stolpe; Ivar Rummelhoff; Jo Erskine Hannay; A logic-based event controller for means-end reasoning in simulation environments Simulation (San Diego, Calif.), vol. 99, pp. 34 , (ISSN 0037-5497 1741-3133 ), doi: https://doi.org/10.1177/00375497231157384 , 2023. Vitenskapelig artikkel

Audun Stolpe; Thor O. Kristoffersen; LegalTech 2022. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Audun Stolpe; Thor O. Kristoffersen; Bjarte M. Østvold; Automatisering av bærekraftsrevisjon 2022. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Thor O. Kristoffersen; Audun Stolpe; Bjarte M. Østvold; Automatiserte prosesser innen regnskap, revisjon og finans 2022. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Audun Stolpe; Jo Erskine Hannay; Quantifying means-end reasoning skills in simulation-based training: a logic-based approach Simulation (San Diego, Calif.), vol. 98, (ISSN 0037-5497 1741-3133 ), doi: https://doi.org/10.1177/00375497221095070 , 2022. Vitenskapelig artikkel

Audun Stolpe; Jo Erskine Hannay; Proceedings of the International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management, pp. 28 39 , (ISSN 2411-3387 2411-3387 ), , 2021. Vitenskapelig artikkel

Audun Stolpe; Sigurd Eskeland; Quantum Computing 2021. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Jo Erskine Hannay; Audun Stolpe; Muhammad Mudassar Yamin; Toward AI-Based Scenario Management for Cyber Range Training pp. 423 436 , doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-90963-5_32 , 2021. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Dashley Kevin Rouwendal; Audun Stolpe; Jo Erskine Hannay; Proceedings of the International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management, pp. 106 117 , (ISSN 2411-3387 2411-3387 ), , 2021. Vitenskapelig artikkel

Wolfgang Leister; Trenton Wade Schulz; Jo Erskine Hannay; Joschua Thomas Simon-Liedtke; Ingvar Tjøstheim; et al. Aspects of Digitalisation 2020. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Dashley Kevin Rouwendal; Jo Erskine Hannay; Audun Stolpe; Simulation Vignette Generation from Answer Set Specifications Proceedings of the International Conference on Information Systems for Crisis Response and Management, pp. 110 121 , (ISSN 2411-3387 2411-3387 ), , 2020. Vitenskapelig artikkel

Dashley Kevin Rouwendal; Audun Stolpe; Jo Erskine Hannay; Using Block-Based Programming and Sunburst Branching to Plan and Generate Crisis Training Simulations Communications in Computer and Information Science, vol. 1226, pp. 463 471 , (ISSN 1865-0929 1865-0937 ), doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-50732-9_60 , 2020. Vitenskapelig artikkel

Utgiver Springer Science+Business Media B.V.

Wolfgang Leister; Camilla Fongen; Dag Soldal; Kåre Birger Hagen; Trenton Wade Schulz; et al. Evidence-Based Self-Management for Spondyloarthritis Patients International Journal on Advances in Life Sciences, vol. 9, pp. 92 105 , (ISSN 1942-2660 1942-2660 ), , 2017. Vitenskapelig artikkel

Utgiver International Academy, Research and Industry Association (IARIA)

Wolfgang Leister; Kåre Birger Hagen; Dag Soldal; Lars Thomas Boye; Vebjørn Berre; et al. Final Report of the MOSKUS Project 2016. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Wolfgang Leister; Trenton Wade Schulz; Lars Thomas Boye; Vebjørn Berre; Kåre Birger Hagen; et al. The MOSKUS Architecture and Implementation 2016. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Wolfgang Leister; Camilla Fongen; Dag Soldal; Kåre Birger Hagen; Trenton Wade Schulz; et al. Towards Evidence-Based Self-Management for Spondyloarthritis Patients pp. 43 48 , , 2016. Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Wolfgang Leister; Vebjørn Berre; Lars Thomas Boye; Nina Østerås; Ingvar Tjøstheim; et al. Assessment with Sensors for SpA Patients - First Iteration 2014. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral

Wolfgang Leister; Trenton Schulz; Ingvar Tjøstheim; Kåre Birger Hagen; Nina Østerås; et al. The MOSKUS Architecture and Implementation Plan - Release 1 2014. Rapport

Utgiver Norsk Regnesentral