Digitaliseringsvennlig regelverk

Digitaliseringsvennlig regelverk er et tverrdisiplinært prosjekt som kombinerer metoder fra programmeringsspråk, kunnskapsrepresentasjon og logikk med juridisk ekspertise og veifaglig kunnskap. 

I prosjektet ser vi nærmere på kapittel 5 i Forskrift om bruk av kjøretøy (Bruksforskriften) som et eksempel på en juridisk tekst hvor lov møter spesialisert fagkunnskap. Dette møtet innebærer en utfordring om å uttrykke den juridiske intensjonen klart samtidig som fagfeltets grunnlagsinformasjon, begreper og bestemmelser gjengis på en hensiktsmessig og korrekt måte.

Arbeidshypotesen er at informatikkfaget har innsikter og erfaringer som kan anvendes på dette problemet.  

Generiske regler som forenkler

En overordnet målsetting for prosjektet er å utarbeide generiske regler og maler for å forenkle og tydeliggjøre forskriftstekster eller for å skrive nye tekster. Mer spesifikt er formålet å gjøre begreper, termer og pliktregler fra Bruksforskriften «digitaliseringsvennlige», å skissere en metode for omskriving og forenkling av regelverk, samt å vise muligheter for automatisering og tjenesteutvikling av Bruksforskriften.