Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Toward AI-Based Scenario Management for Cyber Range Training

Hannay, Jo Erskine; Stolpe, Audun; Yamin, Muhammad Mudassar

Publikasjonsdetaljer

Del av: HCI International 2021 - Late Breaking Papers: Multimodality, eXtended Reality, and Artificial Intelligence 23rd HCI International Conference, HCII 2021, Virtual Event, July 24–29, 2021, Proceedings (Springer Nature, 2021)

Sider: 423–436

År: 2021

År: 2021

Lenker:
ARKIV: hdl.handle.net/11250/2979324
OMTALE: link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-030-90963-5_32
DOI: doi.org/10.1007/978-3-030-90963-5_32