Vitenskapelig artikkel

Using Block-Based Programming and Sunburst Branching to Plan and Generate Crisis Training Simulations

Rouwendal, Dashley Kevin; Stolpe, Audun; Hannay, Jo Erskine

Publikasjonsdetaljer

Tidsskrift: Communications in Computer and Information Science, vol. 1226, p. 463–471, 2020

Utgivere: Springer Science+Business Media B.V.

Internasjonale standardnumre:
Trykt: 1865-0929
Elektronisk: 1865-0937

Lenker:
ARKIV: hdl.handle.net/11250/2675820
DOI: doi.org/10.1007/978-3-030-50732-9_60